Yanhe Qin LCC Chinese school

“โรงเรียนสอนภาษาจีน LCC (มู่หลาน คลอง 3) หมู่บ้านสถาพร

สอนโดยเจ้าของภาษา ประสปการณ์สอนกว่า 10 ปี”

ผลงาน

หลักสูตรและราคา

Chinese Language School

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนโดย "เจ้าของภาษา"

หลักสูตรและราคา

1 คอร์ส 20 ชั่วโมง
ราคาคอร์ส เริ่มต้น 3,500 บาท

ติดต่อเรา

Chinese Language School

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนโดย "เจ้าของภาษา"

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสอนภาษา LCC (มู่หลาน)

รังสิตคลอง 3 หมู่บ้านสถาพร  เลขที่ 50/1005 .2
.บึงยี่โถ .ธัญบุรี .ปทุมธานี 12130 

094-883-3334